Nội thất Phòng Họp/Hội Trường

Bàn họp gỗ Tự Nhiên | Nội thất phòng họp

Ban hop go tu nhien cho doanh nghiep
 
- Chất liệu: Gỗ Tự nhiên, Gỗ tự nhiên kết hợp bọc nỉ, bộc Da
- hạng mục:
 + Bàn họp phòng họp, ghế họp, ghế chủ tọa, ghế họp thành viên
 + Bàn ghế phòng tiếp khách, bàn tiếp khách

 + Bàn hội trường, Ghế hội trường, Bàn chủ tọa, ghế chủ tọa hội trường, bục phát biểu

☎️ Hotline : 0989870848

Đọc thêm...

 

Nội thất Phòng Hội Trường - Phòng họp cấp Bộ, Cấp tỉnh, thành phố

noi that hoi truong tinh uy
 
- Chất liệu: Gỗ Tự nhiên
- hạng mục:
 + Bàn họp trực tuyến, ghế họp, ghế chủ tọa, ghế họp thành viên
 + Bàn ghế phòng tiếp khách
 + Bàn hội trường, Ghế hội trường, Bàn chủ tọa, ghế chủ tọa hội trường, bục phát biểu
 

Nội thất Phòng Trực Tuyến cấp tỉnh, Phòng khách Tỉnh Ủy

Phong hop truc tuyen
- Chất liệu: Gỗ Tự nhiên, Gỗ tự nhiên kết hợp bọc nỉ, bộc Da
- hạng mục:
 + Bàn họp trực tuyến, ghế họp, ghế chủ tọa, ghế họp thành viên
 + Bàn ghế phòng tiếp khách

 + Bàn hội trường, Ghế hội trường, Bàn chủ tọa, ghế chủ tọa hội trường, bục phát biểu

Đọc thêm...

 

Nội thất Phòng Trực Tuyến - Phòng họp cấp tỉnh

Nội thất phòng họp tỉnh ủy
 
Nội thất Phòng Trực Tuyến - Phòng họp cấp tỉnh
( Phòng họp trực tuyến các sở, ban, ngành, tỉnh ủy )
- Chất liệu: Gỗ Tự nhiên, Gỗ tự nhiên kết hợp bọc nỉ, bộc Da
- hạng mục:
 + Bàn họp trực tuyến, ghế họp, ghế chủ tọa, ghế họp thành viên
 + Bàn ghế phòng tiếp khách

 + Bàn hội trường, Ghế hội trường, Bàn chủ tọa, ghế chủ tọa hội trường, bục phát biểu

Đọc thêm...

 

Phòng họp tỉnh ủy

phòng khánh tiết

Đọc thêm...